Učinki na življenje in delo v Mahariši Vastu stavbah | Znanstvene raziskave

Vastu znanstvene raziskave

20 Nov, 2020

Piše Darija Orešković

Darija Orešković je arhitektka in Maharishi Vastu svetovalka. Trenutno sodeluje z Maharishi Evropsko Raziskovalno Univerzo (MERU) na Nizozemskem. Zagovarja uporabo naravnih materialov. "Naravni zakon bi moral biti naše vodilo ne le v našem vedenju, kdo smo za nas same in v odnosu drug z drugim, temveč tudi način, kako gradimo svoje okolje.”

Kako to, da:

  • So pacienti s sobami na vzhodni strani bolnišnice ozdravili skoraj 4 dni pred bolniki v zahodni strani?
  • Je bilo več kot 75% vlomov v stanovanja pri hišah z južnim vhodom?
  • Je več kot 50% srčnih bolnikov živelo v hišah z južnim vhodom?
  • Je jutranja sončna svetloba prispevala k nižjemu indeksu telesne mase?
Prevedeno iz angleščine; original: Jon Lipman, AIA (Posodobljeno 14. marec 2020)
Maharishi Vedic Institute, Maharishi University of Management, Fairfield, Iowa ZDA

Učinki grajenega okolja na zdravje ljudi so bile predmet obsežnih raziskav v zadnjih letih.

Preučevanje zdravstvenih spoznanj iz Vastu arhitekture nam je dalo korak naprej v razumevanju, kako stavbe vplivajo na naše zdravje. 

Starodavna vedska besedila Manasare in Mayamate podrobno predlagajo, kako določene vplive lahko oblikujemo v stavbi, da izboljšamo kvaliteto življenja ljudi. Besedila opisujejo škodljive vplive nepravilnega načrtovanja in gradnje stavb, ter pravijo, da bodo spodbujali jezo, strah, kronične bolezni in druge neželene lastnosti. 

Večina raziskav o vplivu zgradb na zdravje ljudi se izvaja “na drobno”, ozkogledno.

Raziskovalci izbirajo predmete za študij, v katerih ni nobene splošne hipoteze o mehanizmih, s katerimi zgradbe vplivajo na zdravje ljudi. Mahariši Vastu ponuja takšno hipotezo in tako daje podlago za izpeljavo številnih novih eksperimentalnih modelov, primernih za testiranje. 

Mahariši Maheš Yogi (1) opisuje Mahariši Vastu (2) kot “Celovit sistem arhitekture in načrtovanja glede na sončne, lunine in planetarne vplive na Zemljo, z ozirom na severni in južni pol ter ekvator …” In, da tak sistem povezuje inteligenco posameznika s kozmično inteligenco. Z drugimi besedami, idealen arhitekturni sistem bo upošteval učinke Zemlje, Sonca in Sončnega sistema na življenje v stavbi ali mestu. 

Kako se to naredi? 

Sistem Mahariši Vastu arhitekture delno izhaja iz najbolj prvinskih značilnosti Zemlje: da je krogla, ki se vrti od zahoda proti vzhodu okoli osi, ki poteka skozi severni in južni pol. Posledično se nam Sonce in skoraj vsa druga nebesna telesa vrtijo nad glavo od vzhoda proti zahodu. Tako lahko sklepamo, da vplivi nebesnih teles prihajajo na nas z vzhoda. Iz tega sklepa izhaja šest ključnih elementov Mahariši Vastu načrtovanja in arhitekture:

ŠEST KLJUČNIH ELEMENTOV MAHARIŠI VASTU NAČRTOVANJA IN ARHITEKTURE:

1. Usmerjenost človeka: Za primarne dejavnosti je idealno uskladiti človeško telo z vplivi Sonca itd., tako da se obrnemo proti vzhodu. Druge usmeritve bodo imele druge, slabše vplive. Posebni vplivi na zdravje so opisani v starih besedilih vedske literature in jih je zato mogoče preizkusiti.

2. Orientacija stavbe: Stavbe, v katerih bivamo, so posredniki med nami in Kozmosom. Sistem zato predlaga, da usmerjenost stavb vpliva tudi na naše počutje. Učinki štirih glavnih smeri neba ter štirih vmesnih smeri so opisani v vedski literaturi in jih je zato mogoče preizkusiti. Mahariši od posameznih vplivov, ki jih imajo stavbe na nas, opisuje orientacijo stavbe kot najpomembnejšo.

3. Razporeditev prostorov v stavbi: Sonce ima najmočnejši vpliv v naravi na življenje na Zemlji. Preprosto opazovanje ter množica objavljenih raziskav dajeta osnovni zaključek, da sonce ustvarja različne kvalitete energije v različnih obdobjih dneva. Mahariši predlaga, da bi morale biti hiše “zasnovane tako, da različne sončne energije ustrezajo specifični funkciji in dejavnosti vsake sobe.” S tem bo Naravni zakon podpiral vse vidike življenja v domu. Obstajajo priporočila za idealne lokacije za ključne funkcije v domu. Ta priporočila je mogoče preizkusiti.

4. Vzhodna svetloba: Vedska tradicija govori, da ima izpostavljenost vzhodu v času sončnega vzhoda še posebej koristen učinek na zdravje. V Mahariši Vastu se ta predlog uporablja tako, da je na vzhodni strani hiše na voljo veliko oken, tako da je stavba čim bolj izpostavljena temu učinku. To priporočilo je mogoče preizkusiti.

5. Vplivi zemljišča: Vedska besedila o Vastu predlagajo, da lahko negovalne učinke sonca povečajo ali zmanjšajo značilnosti zemljišča, ki obdaja stanovanje. Na primer hrib na vzhodu bo preprečil pozitiven vpliv sončnega vzhoda, zato se ga je treba izogibati. Vodno telo na vzhodu bo povečalo pozitiven vpliv jutranjega sonca in je zato koristno.

6. Holistični sistem: V Vedski literaturi je zapisanih veliko sekundarnih vplivov, ki jih je za ta članek preveč. Vendar Mahariši predlaga, da je Mahariši Vastu celovit sistem in da za popolne koristi ne bi smeli izpustiti ničesar. Zato je treba poleg preizkušanja izoliranih hipotez iz Vedske literature preučiti tudi učinke bivanja v pristnem Mahariši Vastu domu. Predvideva se, da bodo večji rezultati izhajali iz vpliva celote kot iz njenih posameznih elementov.

Mahariši Vastu literatura predlaga, da bo pravilno upravljanje teh elementov pri načrtovanju in gradnji stavbe spodbujalo vplive dobrega zdravja, sreče, družinske harmonije, uspeha in rasti do razsvetljenja. Dosedanje raziskave podpirajo resničnost teh učinkov.

Raziskave vsakega od zgoraj omenjenih področij

1. USMERJENOST ČLOVEKA | raziskave:

Mahariši Vastu teorija navaja, da na naše zdravje vpliva smer, v kateri leži naše telo, torej naša usmerjenost med spanjem. Napoveduje, da je za nas najbolj zdravo spati z glavo usmerjeno proti vzhodu, najbolj nezdravo pa z glavo proti severu

Vastu spalnica

To hipotezo je preučila dr. Veronica Butler, zdravnica iz podeželja v Iowi, ki je v raziskavi svojih pacientov odkrila, da tisti, ki spijo v posteljah obrnjeni z glavo proti severu, v raziskavi o duševnem zdravju dosegajo slabše rezultate kot tisti, ki spijo v posteljah z drugimi usmeritvami. 

Poročala je, da je spremenljivka razvrščanja razkrila, da imajo posamezniki, ki spijo z glavo usmerjeno proti severu, bistveno nižje rezultate na seznamu duševnega zdravja v primerjavi s pacienti, ki so spali v drugih smereh (p = 0,003, kar je zelo statistično pomembno). 

Tako obstajajo zgodnji, a konkretni dokazi, ki podpirajo Mahariši Vastu priporočilo o vplivu usmerjenosti pri spanju na naše zdravje. (3)

Da bi razumeli, zakaj pride do te ugotovitve, bi bilo koristno izvedeti, ali se delovanje možganov na kakšen način razlikuje, če je glava osebe usmerjena v različne smeri. Trenutno potekajo izjemno spodbudne raziskave pri ljudeh, ki preučujejo, kako lahko aktivnost prefrontalne skorje sledi usmerjenosti glave. Popolna, objavljena raziskava je tudi pokazala, da so nevroni možganskega presubikuluma pri nekaterih višjih primatih občutljivi na orientacijo. (4)

Leta 2014 je bila podeljena Nobelova nagrada za odkritje tega, kar je v možganih opisano kot “notranji GPS“, sestavljen iz “krajevnih celic“, ki tvorijo zemljevid kraja (5), in “mrežnih celic“, ki ustvarjajo koordinatni sistem ter omogočajo natančno določanje položaja in iskanje poti. (6)

2. ORIENTACIJA STAVBE | raziskave:

Starodavna besedila o Vastu predvidevajo, da ne-le usmerjenost lastnega telesa, temveč tudi usmerjenost stavb, v katerih bivamo, vpliva na nas na zaznavne, dobro začrtane načine. Teorija Mahariši Vastu predvideva, da najširši razpon ugodnih vplivov dobijo tisti, ki živijo v vzhodno orientiranih hišah, najširši razpon življenjsko najbolj škodljivih vplivov pa dobijo tisti, ki živijo v hišah, obrnjenih proti jugu

DUŠEVNO ZDRAVJE IN BLAGINJA: Prvi tak test je bil izveden kot sestavni del zgoraj omenjene raziskave dr. Butler. Kot del svoje raziskave bolnikov je dr. Butler odkrila, da med njenimi pacienti obstaja močna povezava med orientacijo hiše in rezultati na področjih blaginje in duševnega zdravja. Bolniki, katerih dom je imel južni vhod, so na teh področjih dosegli bistveno nižje rezultate. (7)

ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA: Druga ugotovitev izhaja iz pregleda podatkov kardiologa iz okrožja Orange v Kaliforniji. Ugotovil je, da 50% njegovih bolnikov živi v hišah južnim vhodom. Ta nesorazmerno visok odstotek je povezan z razumevanjem Vastu arhitekture, ki pravi, da so prebivalci v južnih stavbah pod vplivom vseh težav in trpljenja. (8)

KRIMINAL: Tretja ugotovitev izhaja iz študije, ki je preučevala povezavo negativnega vedenja z usmerjenostjo hiše. Raziskava je pokazala, da je bilo v hiše z južnimi vhodi za 75% več vlomov kot v hiše z vzhodnimi, zahodnimi ali severnimi vhodi. (9)

3. RAZPOREDITEV PROSTOROV V STAVBI | raziskave:

Zavedamo se, da na tem področju še nismo opravili nobene raziskave. Spodbujamo, da se to naredi.

4. VZHODNA SVETLOBA | raziskave:

Našli smo tri objavljene študije, ki primerjajo zdravstvene znake za osebe, izpostavljene vzhodni ali jutranji svetlobi in zahodni ali popoldanski svetlobi. Vsak zaključuje, da je boljši izid za zdravje ljudi povezan z vzhodno ali jutranjo svetlobo: 

A) STOPNJE OKREVANJA PO BIPOLARNI MOTNJI V BOLNIŠNICI:

V strokovno pregledani in objavljeni študiji so primerjali stopnje okrevanja bolnikov, nameščenih v krilu bolnišnice, kjer je bila polovica bolnikov nameščena v spalnicah na vzhodni strani hodnika – ti so v svoje prostore prejemali vzhodno sončno svetlobo, druga polovica bolnikov pa je bila v prostorih na zahodni strani istega hodnika, v svoje sobe pa je prejemala le zahodno sončno svetlobo. (10) V vseh drugih pogledih so bolniki imeli enaka zdravljenja, ki so jih izvajali isti zdravniki in medicinske sestre. Ugotovljeno je bilo, da so bili bolniki z bipolarno motnjo, katerih sobe so bile na vzhodni strani hodnika, izpuščeni iz zdravljenja v povprečju 3,7 dni prej kot pacienti z bipolarno motnjo v sobah na zahodni strani hodnika. To je bilo približno 15-odstotno zmanjšanje. 

B) JUTRANJA SONČNA SVETLOBA PRISPEVA K NIŽJEMU INDEKSU TELESNE MASE:

Posamezniki, ki so bili izpostavljeni svetlobi predvsem zjutraj, imajo bistveno nižji (tj. bolj zdrav) indeks telesne mase kot tisti, ki so bili izpostavljeni svetlobi predvsem v popoldan. (11)

So-avtor študije iz Northwestern University je dejal: “Čim prej se je ta izpostavljenost svetlobi zgodila čez dan, tem nižji je bil indeks telesne mase posameznikov … Tem kasneje ko so se  izpostavili svetlobi, višji je bil ITM človeka … Če oseba ne dobi dovolj svetlobe ob pravem času dneva, se lahko njegova notranja telesna ura ne sinhronizira. Za notranjo telesno uro pa je znano, da spreminja metabolizem in lahko povzroči povečanje telesne mase.” Phyllis C. Zee, MD, višja avtorica študije je dejala: “Sporočilo je, da bi morali dobiti več svetlobe med 8. in 12. uro.” 

C) DAJANJE PREDNOSTI JUTRANJI SONČNI SVETLOBI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ZA NASTANEK KOŽNEGA RAKA:

Študija nobelovega nagrajenca v Zborniku Nacionalne akademije znanosti Združenih držav Amerike je pokazala, da čas dneva izpostavljenosti UV-sevanju prispeva k dejavniku razvoja kožnega raka pri miših. (12) Prispevek napoveduje, da je manj verjetno, da bodo ljudje zboleli za kožnim rakom, če so zjutraj izpostavljeni UV sevanju. Avtorji so šli tako daleč, da so izjavili, da “bi bilo priporočljivo, da ljudje, kolikor je to mogoče, omejijo svojo izpostavljenost UV sevanjem na jutranje ure.”

5. VPLIVI ZEMLJIŠČA | raziskave:

Zavedamo se, da še nismo opravili nobene raziskave glede tega kot samostojne teme.

6. HOLISTIČNI SISTEM | raziskave:

Mahariši Vastu arhitektura je celostna znanost. Če je prisotnih več predvidevanj hkrati, naj bi bili učinki močnejši. Predhodna študija je preučila to napoved. (13) V tej študiji je bilo naključno izbranih 30 podjetij v javni lasti na Ferskih otokih, ozemlju Danske. Petletna finančna evidenca za vsako podjetje je bila vzeta iz javnih evidenc, prav tako zračne fotografije, topografski zemljevidi in prostorski načrti njihovega sedeža. Podjetja so bila iz študije izključena, če njihov dohodek ni bil ustvarjen na njihovem sedežu – na primer izključena so bila ribiška in ladijska podjetja. Mahariši Vastu svetovalec je ocenil zbrane risbe in fotografije vsake zgradbe in ugotovil, da je v dokumentaciji vsakega podjetja mogoče opaziti pet Mahariši Vastu dejavnikov: 

  • Usmerjenost zgradbe, 
  • Oblika zgradbe, 
  • Smer najbližje gore, 
  • Smer najbližjega vodnega telesa ter 
  • Usmeritev ograjene ograje okoli stavbe, kjer je prisotna.

Svetovalec je vsako podjetje razvrstil glede na napovedani vpliv vsakega od petih dejavnikov in zbral en numerični napovedovalec za njihov splošni vpliv ter na podlagi tega napovedovalca razvrstil podjetja. Neodvisno je vodilni raziskovalec študije, profesor poslovanja in statistike, razvrstil finančni uspeh podjetij na podlagi zneska dobička, ustvarjenega na zaposlenega v petletnem obdobju, in druge standardne finančne statistike. 

V 27 od 30 podjetij raziskovalci poročajo, da so indeksi arhitekture Vastu korelirali z višino dobička, ki so ga podjetja ustvarila na zaposlenega. 27 od 30 je izjemno visoka korelacija. 

Ena študija je bila izvedena in objavljena z namenom, da bi izmerili, kako Mahariši Vastu vpliva na prebivalce. (14) V tej študiji, ki je bila objavljena v časopisu Creativity Research Journal, so bili zaposleni podjetja testirani v ustvarjalnosti s pomočjo Torranceovega testa kreativnega mišljenja pred in po selitvi v Mahariši Vastu poslovno stavbo. Podatki so pokazali znatno izboljšanje izvirnosti in globine njihovega ustvarjalnega izražanja.

Raziskave subjektivnih izkušenj stanovalcev Mahariši Vastu domov

Nenazadnje, kakšna je subjektivna izkušnja stanovalcev Mahariši Vastu domov in kako se te izkušnje ujemajo s predlaganimi vplivi globoko negujočih učinkov na prebivalce?

Raziskovalni sociolog je želel to ugotoviti, zato je več sto ljudem po vsem svetu, ki živijo v Mahariši Vastu stanovanjih, poslal izčrpno raziskavo, ki meri kakovost življenja. Rezultati raziskave so močni; zelo se skladajo z napovedmi Maharišija, da naj bi življenje v teh domovih ustvarilo vpliv dobrega zdravja, sreče, družinske harmonije in rasti do razsvetljenja. Prikazujejo edinstveno učinkovitost Maharišijeve oživitve Vedskih načel Vastu arhitekture.

Poglejmo si rezultate:

Izboljšana kvaliteta življenja, pripisana življenju v Mahariši Vastu stavbi

89% ljudi poroča o izboljšani kvaliteti življenja
78% ljudi poroča o izboljšanih družinskih odnosih

Mahariši-Vastu-arhitektura-raziskava

Boljše zdravje, pripisano življenju v Mahariši Vastu stavbi

85% ljudi poroča o zmanjšanem stresu
80% ljudi poroča o izboljšanem duševnem zdravju

Mahariši-Vastu-arhitektura-raziskava

Večji uspeh, pripisan življenju v Mahariši Vastu stavbi

92%  ljudi poroča o večjem vsesplošnem uspehu

Mahariši-Vastu-arhitektura-raziskava

Koristi za otroke, pripisane življenju v Mahariši Vastu stavbi

88% staršev poroča, da so njihovi otroci bolj srečni

Mahariši-Vastu-arhitektura-raziskava

In kaj še pravijo ljudje, ki živijo v Mahariši Vastu hiši?

Rezultat stalnega vpliva dobrega zdravja, sreče in uspeha je v življenju ljudi tako velik, da so te stavbe postale znane kot “Domovi in ​​zgradbe, ki ustvarjajo srečo”. Kakšni so učinki, ki jih poročajo stanovalci?

“Čutim veliko Enost. Če še kdaj obiščem ne-Vastu hišo, se počutim omejeno in želim iti ven. Moje želje se lažje uresničijo v mojem Vastu domu.

“Nikoli zares ne želim zapustiti svojega doma, in niti Vastu naselja.”

“V skupnosti je veliko ljubezni in podpore. Počutim se zelo podprto.”

“Moja raven energije se je povečala, odkar sem tukaj. Sem bolj kreativen v razmišljanju in bolj organiziran.

Spanje je veliko boljše v tej neverjetni tišini. Imel sem veliko sinhronosti in sreče. Najpomembneje pa je, da sem bolj odprt, pošten in neposreden. V pozitivnem smislu se počutim bolj pomembnega in odločnega.”

“Takoj ko sem se preselil, sem začutil tišino in mir, ki trajata tudi med dinamično aktivnostjo.”

“Počutim se, kot da sem trajno na počitnicah in s sinom se razumeva veliko bolje.”

Več o izkušnjah stanovalcev lahko preberete / pogledate videe tukaj

(1) Mahariši Maheš Yogi (1918?-2008) indijski modrec, najbolj znan po tem, da je na Zahod uvedel Transcendentalno meditacijo (TM). Na Zahodu je populariziral tudi nekaj drugih starih vedskih tehnologij.
(2) Vastu je uporaba vedske teme Sthapatya veda, ki je dobesedno prevedena kot “znanje ustanavljanja”, poetično pa “arhitektura narave”. Ko se načela Sthapatya vede uporabljajo pri oblikovanju stavb in mest, je rezultat tradicionalno znan kot vastu.
(3) Travis, F., Bonshek, A., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J. “Can a Building’s Orientation Affect the Quality of Life of the People Within? Testing Principles of Maharishi Sthāpatya Veda,’’ (“Ali lahko usmerjenost stavbe vpliva na kakovost življenja ljudi znotraj nje? Testiranje načel Mahariši Stapatja Vede’) Journal of Social Behavior and Personality. October, 2004. Subjekti Butlerjeve študije niso živeli v hišah, zasnovanih v Mahariši Vastu arhitekturi, in na splošno niso bili seznanjeni z zasnovo Mahariši Vastu arhitekturo. V študijo je bilo vključenih približno 100 preiskovancev.
(4) Robert G. Robertson, P Georges-Francois, Edmund T Rolls, Stefano Panzeri :” Head Direction Cells in the Primate Pre-Subiculum.” Hippocampus, January, 1999 9(3): 206-19. 
(5) J. O’Keefe, J. Dostrovsky “The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat” („Hipokampus kot prostorski zemljevid. Predhodni dokazi o dejavnosti enote pri prosto gibljivih podganah”) Brain Research. 12 November, 1971. https://doi.org/10.1016/0006-8993(71)90358-1 
(6) Hafting, T., Fyhn, M., Molden, S., Moser, M.-B., and Moser, E.I. (2005). “Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex”. (“Mikrostruktura prostorskega zemljevida v entorinalni skorji”)  Nature, 436, 801–806 
(7) Prev. cit.: Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J. 
(8) John Zamarra, M.D., ustni opis predhodnega pregleda, ki ga je opravil na 100 njegovih nedavnih bolnikih, 2004. Orientacija hiše je temeljila na naslovu ulice. Naslovi so bili razvrščeni v eno od štirih glavnih smeri.
(9) Prev. cit.: Travis, F., Bonshek, A., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J., Študija, izvedena na 110 vlomih, o katerih so poročali v Fairfieldu, Iowa. Predhodna, neobjavljena študija študenta JarEla Cohena na šoli Maharishi School of the Age of Enlightenment v Fairfieldu v zvezni državi Iowa, izvedena o vlomih, o katerih so poročali v Ottumwi v zvezni državi Iowa, je dala podobne rezultate.
(10) Benedetti, F., “Morning Sunlight Reduces Length of Hospitalization in Bipolar Depression” (“Jutranja sončna svetloba zmanjšuje dolžino hospitalizacije pri bipolarni depresiji”) Journal of Affective Disorders 62 (2001) pp. 221-223. Opomba: drugi bolniki na oddelku, ki so trpeli za drugim stanjem, niso imeli razlike v trajanju zdravljenja.
(11) Čas in intenzivnost svetlobe korelirata s telesno težo pri odraslih. Kathryn J. Reid, Giovanni Santostasi, Kelly G. Baron, John Wilson, Joseph Kang, Phyllis C. Zee. PLOS, Published: April 2, 2014. Opomba: Vpliv jutranje izpostavljenosti svetlobi na telesno težo ni bil odvisen od posameznikove telesne aktivnosti, vnosa kalorij, časa spanja, starosti ali sezone.
(12) Obvladovanje kožnega raka s cirkadijskim ritmom. Shobhan Gaddameedhi, Christopher P. Selby, William K. Kaufmann, Robert C. Smart, and Aziz Sancar. PNAS November 15, 2011 108 (46) 18790- 18795; https://doi.org/10.1073/pnas.1115249108 
(13) Olavur Christiansen, Ph. D., University of the Faroe Islands, Denmark, and Mahariši Vastu consultant Carmen Quinton. Poročilo temelji na ustni predstavitvi Christiansena avgusta 2001 na fakulteti poslovne šole Maharishi University of Management, Fairfield, Iowa.
(14) Anil K. Maheshwari, A. K., & Werd, M. R. P. “Architecture and Creativity: Examining the Impact of Mahariši Vastu on Workplace Creativity,” (“Arhitektura in ustvarjalnost: preučitev vpliva Mahariši Vastu na ustvarjalnost na delovnem mestu”) Creativity Research Journal, 23 Sep 2019

Želite biti obveščeni, ko objavimo nov zapis?

Vaših podatkov ne bomo posredovali drugim.

Poglejte si še druge naše prispevke o Vastu arhitekturi

Gradnja Vastu hiše v Bella Italia

Gradnja Vastu hiše v Bella Italia

Vastu hiša v Bella Italia: Združuje preprosto eleganco sodobnega italijanskega oblikovanja s starodavno vedsko arhitekturo in Vastu bivanjemIzkušnja...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Delite

Delite to objavo s prijatelji